ساختمان پوست

پوست از سه لايه تشكيل شده كه عبارتند از :

  • اپيدرم
  • درم
  • هيپودرم
ساختمان پوست

اپيدرم

اپيدرم سطحي ترين لايه پوست است كه خود از چهار لايه تشكيل شده است. از ميان اين چهار لايه دو لايه بسيار مهم هستند.

  • لايه زايا يا بازال
  • لايه شاخي

سلولهاي لايه زايا تكثير و متمايز مي شوند و ساير لايه ها را بوجود مي آورند. در لايه زايا دو نوع سلول وجود دارد:

  • كراتينوسيت ها
  • ملانوسيت ها

كراتينوسيت ها كراتين مي سازند. كراتين پروتئين سازندۀ پوست و داراي اهميت زيادي است.

ملانوسيت ها ملانين مي سازند كه رنگدانه پوست و مسئول رنگ پوست است. وظيفه ديگر ملانين محافظت از پوست در برابر آفتاب است .

لايه زايا در عرض 4-3 هفته تكثير سبب تشكيل لايه شاخي مي شود. سلولهاي لايه شاخي كاملاً مرده و سرشار از كراتين هستند. اين لايه سطحي ترين و مهم ترين لايه پوست است. ويژگي ديگر اين لايه پوسته‌ريزي(Scaling) است، چون تكثير لايه زايا به طور مداوم ادامه دارد سلول هاي لايۀ شاخي به تدريج از هم جدا شده و پوسته ريزي به صورت ميكروسكوپيك و غير قابل رويت انجام مي شود. به روند تكثير و تمايز سلولهاي بازال و رسيدن به لايۀ شاخي

turn over گفته مي شود. عواملي مي توانند turn over را تغيير دهند مثل بعضي از بيماريها نظير پسوريازيس كه turn over را به 4-3 روز مي رساند و به اين ترتيب پوسته ريزي قابل رويت مي شود.

درم

داخلی ترین لایه پوست است که شامل غدد عرق, رگهای خونی, لنف و پیاز مو می باشد.

این غدد, عرق و سبوم را ترشح می کنند. تعریق در کنترل دمای بدن نقش دارد و سبوم در جلوگیری از خشکی پوست.